Nastavení Kodi video cache podle volné RAM

- +
- +
<advancedsettings>
 <cache>
  <memorysize></memorysize>
  <buffermode>1</buffermode>
  <readfactor>20</readfactor>
 </cache>
</advancedsettings>

INFO
 • Výpočet: volná RAM / 3 * 1024 * 1024 * koeficient
 • Velikost volné RAM se může zásadně změnit s ohledem na množství spuštěných aplikací (funkcí), proto je vhodné nenastavovat velikost cache na maximum (tedy přesnou 1/3 volné RAM), ale nechat tam trochu "vaty". K tomu slouží koeficient, který výslednou velikost cache ještě poníží o určité procento (koenficient 0,85 = 15% ponížení). Při použití koeficientu "1" ve výpočtu, může v Kodi následně dojít k nespuštění streamu nebo k padání celého systému.

Jak zjistím volnou RAM?

Jak nahraju vygenerovaný "advancedsettings.xml" do mého Kodi?

Způsobů je hned několik. Ten nejjednodušší způsob je:
 1. vygenerovaný soubor "advancedsettings.xml" nahrát na flešku
 2. flešku zapojit do zařízení, na kterém běží Kodi (Android TV, Android TV Box)
 3. otevřít Správce souborů
 4. na jedné straně otevřít flešku a na druhé straně otevřít "Adresář profilu"
 5. dlouhým stisknutím OK na souboru "advancedsettings.xml" vyvolat nabídku a vybrat Kopírovat
 6. vypnout a zapnout Kodi

Výpočet průměrného datového toku

- +
- +
Průměrný datový tok je: Mb/s